Skip Navigation Links.


Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe systemusłuży do obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Prowadzona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych daje możliwość rozliczenia amortyzacji wg źródeł finansowania. Każde źródło finansowania (np. dotacje, aport, zakup własny) w programie rozliczane jest indywidualnie w obrębie środka trwałego. Dotacje można wprowadzić w czasie amortyzowania środka - rozdzieli ona wartości rat amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia.

Program umożliwia:
  • Równoległe prowadzenie ewidencji bilansowej i ewidencji podatkowej
  • Stosowanie metod amortyzacji: liniowej lub degresywnej
  • Uwzględnione są szczególne przypadki amortyzacji takie jak: sezonowa, jednorazowa, roczna lub kwartalna
  • Generowanie noty księgowej z odpisów amortyzacyjnych, podatku lub z wprowadzonych dokumentów na podstawie ustalonych wcześniej schematów księgowania
  • Deklarowanie jednego lub kilku kont kosztów
  • Tworzenie planu amortyzacji nawet do 10 lat do przodu
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji zasobów firmy

Wszystkie operacje dokonywane są za pośrednictwem dokumentów: OT, LT, LTC, MT

Na potrzeby noty amortyzacyjnej istnieje możliwość rozdzielenia amortyzacji na kilka kont kosztowych w odpowiednim podziale procentowym. Automatyczna nota księgową możliwa jest również z podatku od nieruchomości.

Zestaw raportów umożliwia kompleksową analizę i kontrole majątku trwałego firmy oraz gwarantuje jego najlepsze wykorzystanie. Raporty umożliwiają analizę analityczną i syntetyczną wg grup, stanowisk kosztowych, miejsc użytkowania lub osób odpowiedzialnych.

Rejestracja środka trwałego w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Rejestracja środka trwałego

Dokumenty środka trwałego w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Dokumenty środka trwałego

Karta środka trwałego w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Karta środka trwałego

Dokument OT w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Dokument OT

Tabela amortyzacji w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Tabela amortyzacji

Tabela amortyzacj - rozliczenie kosztowe w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Tabela amortyzacj - rozliczenie kosztowe

Konta kosztowe w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Konta kosztowe

 Zestawienie środków trwałych w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Zestawienie środków trwałych

Analityka kont w module Środki trwałe w programie księgowym Eden
Analityka kont

Strona główna Eden O firmie