Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.
Jednolity Plik Kontrolny już od lipca 2016.

Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazywania danych z systemów księgowych organom kontrolnym w formie elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

System posiada już możliwość:

  • generowania danych do JPK
  • sprawdzania danych z JPK za pomocą plików excel
  • podpisywanie plików JPK podpisem elektronicznym przed ich wysyłką do Ministerstwa Finansów

Dodatkowo System eden w standardzie dla wszystkich firm od lipca będzie umożliwiał wystawianie faktur sprzedaży wraz z plikiem XML JPK_FA i pozwalał będzie importować otrzymane faktury zakupu w formacie JPK_FA. Faktury w postaci xml pozwolą na zaimportowanie takiej faktury w systemach kontrahentów, jeśli takę funkcjonalność te programy posiadają. Liczymy tym samym, że kontrahenci będą nam przesyłać oprócz dotychczasowej faktury zakupowej również stosowny plik XML JPK_FA z tą fakturą. Działania takie usprawnią prace księgowe, które zostały zwiększone koniecznością tworzenia plików JPK.Strona główna

Jednolity Plik Kontrolny już od lipca 2016.

Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazywania danych z systemów księgowych organom kontrolnym w formie elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

System posiada już możliwość:

  • generowania danych do JPK
  • sprawdzania danych z JPK za pomocą plików excel
  • podpisywanie plików JPK podpisem elektronicznym przed ich wysyłką do Ministerstwa Finansów

Dodatkowo System eden w standardzie dla wszystkich firm od lipca będzie umożliwiał wystawianie faktur sprzedaży wraz z plikiem XML JPK_FA i pozwalał będzie importować otrzymane faktury zakupu w formacie JPK_FA. Faktury w postaci xml pozwolą na zaimportowanie takiej faktury w systemach kontrahentów, jeśli takę funkcjonalność te programy posiadają. Liczymy tym samym, że kontrahenci będą nam przesyłać oprócz dotychczasowej faktury zakupowej również stosowny plik XML JPK_FA z tą fakturą. Działania takie usprawnią prace księgowe, które zostały zwiększone koniecznością tworzenia plików JPK.


Strona główna Eden O firmie